ArtStrøm

Joan Strøm er odenseaner, født i byen i 1962.

Om mig selv

Jeg har det meste af mit voksne liv været beskæftiget som selvstændig frisør.
Sideløbende med det har jeg altid haft et stort behov for at udtrykke mig kreativt på forskellige måder. De seneste 20 år udelukkende som malende kunstner. Det at male er blevet en stor del af mit liv og giver mig utrolig megen glæde.
Jeg henter inspiration overalt - i min dagligdag, i naturen, ja selv i vejret.
Mine malerier kan nemt begynde ét sted og til min store overraskelse ende et helt andet sted.

Jeg afsøger alle aspekter af processen

Jeg finder hele tiden nye og anderledes virkemidler, som åbner ukendte og spændende veje for min kreativitet. Mit farvevalg er meget forskelligt, jeg lægger mig helst ikke fast i en stilart.

Om min kunst.

Jeg arbejder gerne med mange forskellige kreative metoder til at nå mit resultat.
Igennem materialerne kan jeg udtrykke og videregive de følelser, som en oplevelse har fået frem i mig. Det giver mig samtidig en chance for at male i nuet og bibeholde en vis form for spontanitet.
Vi lever i en tid, hvor der er stor fokus på at alt skal være struktureret, men i den abstrakte kunsts verden er alt overladt til fantasien og kreativiteten, hos såvel udøveren som iagttageren.